Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 9 2020

Bij de diensten:
Zondag, 23 februari,
is de voorganger Ds. Nette Falkenburg.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.
De organist is Jolanda Zwoferink. Het Prinsekerkkoor zal zingen.
De kosters zijn Jenny en Joanne Lausberg.

Aswoensdag:
Woensdag, 26 februari,
Aswoensdag begint de veertigdagentijd. 
Dit jaar zal ds. Anne-Marie van der Wilt met ons de overgang van de gewone tijd naar de veertigdagentijd markeren. Zij is theoloog en kunstenaar. Haar werk staat en hangt in veel kerken en stilteruimtes. 
Aanvang 20.00 uur in de Kapel van de Prinsekerk.
Zaal open vanaf 19.30 uur.

Afscheid van onze diaconaal werker, Hans Paauwe:
Hans Paauwe heeft aangegeven uit te willen zien naar een nieuwe uitdaging nu hij zijn studie bijna heeft afgerond.
Zijn vertrek zal sneller zijn dan verwacht, omdat er bij De Bron een vacature diaconaal-kerkelijk werker is ontstaan. Het College van Diakenen heeft aan Hans Paauwe gevraagd of hij daar in de vacante periode zou willen komen werken. Hans Paauwe heeft dat toegezegd. Dat houdt in dat Hans Paauwe per 1 maart zijn werk bij wijkgemeente De Prinsekerk heeft neergelegd.
We zullen Hans heel erg missen in de Open Kapel en bij al het werk dat hij voor onze wijkgemeente gedaan heeft.
In de dienst van 1 maart zullen we afscheid nemen van Hans Paauwe.
We wensen hem een mooie toekomst.

Paasgroeten naar gevangenen schrijven tijdens de Open Kapel:
Op vrijdag, 28 februari, is er gelegenheid om Paasgroeten te schrijven die naar gevangenen gestuurd worden. We beginnen om 14.00 uur. U hoeft zelf niet voor kaarten of een pen te zorgen.
We nodigen iedereen uit om aan deze actie mee te doen.
Later op de middag besteden we aandacht aan het afscheid van Hans Paauwe. Ook daar bent u van harte welkom.

Sobere maaltijden:
Dit jaar doet wijkgemeente De Prinsekerk mee aan de soberheidsmaaltijden in de veertigdagentijd.
De eerste zal zijn op 2 maart in BM4.
In de volgende weekbrief wordt een volledig lijstje opgenomen met de tijden en de adressen , en de telefoonnummers waar u zich kunt aanmelden.

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 23 febr.   Exodus 2: 11-22
Maandag 24 febr.   Spreuken 5: 1-14
Dinsdag 25 febr.   Spreuken 5: 15-23
Woensdag 26 febr.   Mattëus 6: 1-18
Donderdag 27 febr.   Mattëus 6: 19-34
Vrijdag 28 febr.   Mattëus 7: 1-12
Zaterdag 29 febr.   Psalm 51
     
Voor u gelezen:  ‘God zorgt !’  Frits Deubel
’t Is vaak niet te verklaren,
hoe God de dingen doet,
totdat je toch uiteindelijk
Zijn vaderarm ontmoet.
Hij troost je en bemoedigt
als alles duister lijkt.
Weet, wat gebeuren mag, dat
Zijn liefde nimmer wijkt.    

Hij gaat soms wondere wegen.
Dan vragen wij ons af
of Hij ons wel helpt dragen
het kruishout dat Hij gaf.
Maar plots zien wij Zijn armen,
vast om ons heen gelegd,
bemerken we Zijn aandacht,
gelijk Hij heeft voorzegd.

’t Is vaak niet te verklaren,
zoals God ons geleidt.
Maar Hij weet alle dingen,
kent onze levensstrijd.
Hij laat ons nooit verzinken,
hoe hoog de zee ook gaat
en blijft ons, wat ook kome,
een Steun en Toeverlaat.

Voor uw agenda:
- Zondag, 1 maart,
Eredienst in de kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Iet Buijser.
Afscheid van onze diaconaal werker Hans Paauwe.
De Prinse-Kids zijn dan ook weer aanwezig.
- Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur.
Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur, Prinsekerkkoorrepetitie in de kapel.
- Dinsdagmiddag, aanvang 12.00 uur, Middagcreatief in het Achterom.
- Woensdagavond, aanvang 20.00 uur, Aswoensdag, ingeleid door Anne-Marie van der Wilt.
- Vrijdagmiddag, Open Kapel 14.00-17.00 uur
op 28 februari:
Om 14.00 uur Paasgroeten schrijven naar de gevangenen.
Daarna nemen we afscheid van Hans Paauwe.

Verder voor uw agenda:
- Zaterdag, 29 februari, geeft The Chamber Music Society een concert in de Bergsingelkerk.
Aanvang 20.00 uur.

Hartelijke groet, Ank Smit
   
terug