Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 33-2020

Bij de diensten:
Zondag, 9 augustus,
is de voorganger Ds. Iet Buijser.
De dienst, met een beperkt aantal aangemelde kerkgangers in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. De organist is Dick Geleijnse.

Het bijwonen van de kerkdienst
Als u de komende zondag, of één van de zondagen erna, naar de kapel wilt komen voor de eredienst, moet u zich vooraf aanmelden. Per dienst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133 of ds. Iet Buijser, telefoon 06 51082874. 

Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. De ingang is uitsluitend via de kapeldeur. We hanteren een strikt corona-protocol, zie één van de vorige weekbrieven.

Bijbelkring 11 augustus
Op 11 augustus vanaf 10.15 uur komt de Bijbelkring weer skypend bijeen. We lezen verder in het boek ‘Het christelijk geloof’ van Aad van Egmond en praten over al die ideeën en vragen die hij opwerpt. Het gaat dinsdag over geloven in de mens, over het menselijk tekort en over het blijvende menselijke tegoed.
Wilt u meedoen? Meldt het even, dan stuur ik u het materiaal toe:
predikant@prinsekerk.nl

Wat zingen we eigenlijk? 
Vanaf zaterdag verschijnt op Facebook een filmpje over lied 702: Geschenk uit de hemel. Het is een pinksterlied dat ook heel goed te zingen is als lied van toenadering aan het begin van de dienst. Dat komt door die laatste zin ‘kom, vervul ons, Geest, dit uur.’ U kunt vast wel raden dat in mijn commentaar bij dit lied ik zal zeggen dat een uurtje Geest echt veel te weinig is.

Het filmpje over lied 848 blijft nog tot zaterdag te zien.
‘Oude’ filmpjes zijn op te vragen bij ds. Iet Buijser.

Hofvisite
Voor a.s. vrijdagmiddag zal Tineke Luijten weer een aantal gemeenteleden uitnodigen voor een visite op de hof. We zullen uiteraard de schaduw opzoeken, want het wordt erg warm. 
Als u niet wilt wachten tot u gebeld wordt, kunt u natuurlijk ook zelf de telefoon pakken en mij of Tineke Luijten bellen. 

Ds. Iet Buijser

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 9 augustus   Psalm 29
Maandag 10 augustus   Exodus 26: 1-14
Dinsdag 11 augustus   Exodus 26: 15-37
Woensdag 12 augustus   Exodus 27: 1-8
Donderdag 13 augustus   Exodus 27: 9-21
Vrijdag 14 augustus   Psalm 45: 1-8
Zaterdag 15 augustus   Psalm 45: 9-18

Voor u gelezen: Een nieuwe psalm, geschreven n.a.v. een boek van Tom Wright over God en de pandemie, gevonden door ds. Iet Buijser.
Voor de zangleider en de organist. Op de melodie van: Aan Babels stromen (Psalm 137). Een klaaglied.

 
1 Heer, wij treuren en wij lijden
onder het coronavirus.
Wij zijn onzeker, hebben angst.

2 Eenzaamheid treft mensen
van alle leeftijden, over de hele wereld,
wie oud is en zwak het meest.

3 Wij klagen kreunend
en wij vragen:
Waar bent U, God, in deze pandemie?
Wat zegt U ons hiermee?

4 Wij lezen het verhaal
van de kille cijfers.
Wat vertellen die aan overheden
en deskundigen? En aan ons?

5 Voorzichtig accepteren wij versoepelingen.
Onder voorwaarden kunnen wij
voor U ons lied weer zingen,
nog niet voluit als kerk van onze Heer.

6 We blijven gewaarschuwd.
Dus volharden wij in ons bidden:
Neemt U, o Geest, ons zuchten over.
En breng het bij God, die recht doet.

7 Wij kijken naar de toekomst
dichtbij en verder weg.
Hoe gaat het verder?

8 Onze anderhalve meter afstand
belemmert U niet, Heer.

9 Uw naam is nabij en geeft ons hoop
het nieuwe normaal.

Balkbrug, 20 juli 2020,
Arjan Minnema


Hartelijke groet, Ank Smit
 
 
terug