Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 28-2020

Bij de diensten:
Zondag, 5 juli,
is de voorganger Ds. Iet Buijser.
De dienst, zonder kerkgangers in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. De organist is Marinus Hofman.

Bijbelkring 14 juli
De volgende keer dat de Bijbelkring skypend bij elkaar komt is op dinsdag 14 juli om 10.15 uur. De korte hoofdstukken uit het boek ‘Het christelijk geloof’ van Aad van Egmond leverde gisteren een goed gesprek op, dus daar gaan we mee verder.
Wilt u meedoen? Meldt het even, dan stuur ik u het materiaal toe en a.s. dinsdag de uitnodiging om u bij het inspirerende gezelschap te voegen:
predikant@prinsekerk.nl

Wat zingen we eigenlijk?
Vanaf zaterdag op onze facebook-pagina: een filmpje over lied 839 ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’. Wat in de proloog van het evangelie naar Johannes het Woord van het begin is, is hier de dans.

Het filmpje over lied 804 blijft nog tot zaterdag te zien.

Wilt u een ‘oud’ filmpje terugzien, dan kunt u dat opvragen bij ds. Iet Buijser. Uitsluitend voor persoonlijk gebruik krijgt u dan een link toegezonden. 

Hofvisite
Als u het gezellig vindt om even bij te praten, maak dan een afspraak voor een hofvisite. Alleen bij mooi weer, als het goed toeven is op de hof. Ik ben te bereiken op telefoonnummer 06 51082874.

Ds Iet Buijser

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 5 juli   Zacharia 9: 9-17
Maandag 6 juli   Zacharia 10: 1-5
Dinsdag 7 juli   Zacharia 10: 6-12
Woensdag 8 juli   Zacharia 11: 1-14
Donderdag 9 juli   Zacharia 11: 15-17
Vrijdag 10 juli   Romeinen 10: 1-13
Zaterdag 11 juli   Romeinen 10: 14-21

Voor u gelezen: Kyrië en Gloria, René van Loenen
(liedtekst bij ‘Goede Machten’ van Dietrich Bonhoeffer)  
gelezen in Woord en Weg juli-augustus 2020

Ontferm U over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen,
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,
ontferm U God.

Ontferm U over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren,
onwetend van het ons beschoren lot,
ontferm U God.

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven
zolang zult Gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde – wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.

Wij mogen in de avond, in de morgen, 
ons veilig bij U weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht
o stille wacht.

Hartelijke groet, Ank Smit
  
  
terug