Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

 
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 32, 33 en 34-2018
 
Bij de diensten:
Zondag, 5 augustus, is de voorganger Ds. Marloes Meijer.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.

Deze dienst vieren we samen met de Bergsingelkerkwijkgemeente. De Bergsingelkerk is dan gesloten.
Voor zover ze niet op vakantie zijn, zijn de Prinse-Kids aanwezig.
De organist is Marinus Hofman. Kosters zijn: Kees Pouwer en Ruud Wesdorp.

 
Zondag, 12 augustus, vindt de dienst plaats in de Bergsingelkerk. Aanvang 10.00 uur.
De voorganger is Ds. C. Elshout.
Let op: De Prinsekerk is dan gesloten.

 
Zondag, 19 augustus, is de voorganger Ds. Iet Buijser.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.

De organist is Dick Geleijnse. Kosters zijn: Curt en Corrie van Dijk.
 
Zomermaanden:
In de maanden juli en augustus liggen veel activiteiten stil.
De koffie-ochtend op maandagmorgen van 10.00-12.00 uur  en de Open Kapel op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur maken hierop een uitzondering.
Deze activiteiten gaan gewoon door. U bent dus welkom op maandagmorgen in het Achterom en op vrijdagmiddag in de Kapel.
 
Bijbelkring in het Achterom:
Dinsdag, 7 augustus, is er Bijbelkring in het Achterom.
We starten om 10.00 uur. Iedereen die wil meedenken en meepraten over het tweede scheppingsverhaal (over de slang en de appel en misschien wel over de erfzonde)  is van harte welkom.

De kring wordt voorbereid door Ada van den Akker en Hannie van As.
 
Extra Kleding- en Boekenmarkt in de Kapel:
Zaterdag, 25 augustus, 10.00-15.00 uur, is er een extra Kleding- en Boekenmarkt in de Kapel.
De opbrengst is bestemd voor het werk in en om de Prinsekerk.
 
Leesrooster voor de komende weken:
Zondag 5 aug    Efeziërs 3: 1-13
Maandag 6 aug. Efeziërs 3: 14-21

Dinsdag 7 aug.         Rechters 4: 1-16
Woensdag 8 aug.      Rechters 4: 17-24
Donderdag 9 aug.     Rechters 5: 1-11
Vrijdag 10 aug.        Rechters 5: 12-22
Zaterdag 11 aug.      Rechters 5: 23-31

 
Zondag 12 aug.        Efeziërs 4: 1-16
Maandag 13 aug.      Efeziërs 4: 17-24
Dinsdag 14 aug.       Efeziërs 4:25-5: 2
Woensdag 15 aug.    Efeziërs 5: 3-20
Donderdag 16 aug.   Marcus 6: 45-56
Vrijdag 17 aug.        Marcus 7: 1-23
Zaterdag 18 aug.      Marcus 7: 24-30

 
Zondag 19 aug.        Rechters 6: 1-10
Maandag 20 aug.      Rechters 6: 11-24
Dinsdag 21 aug,       Rechters 6: 25-40
Woensdag 22 aug.    Marcus 7: 31-37
Donderdag 23 aug.   Marcus 8: 1-13
Vrijdag 24 aug.        Marcus 8: 14-26
Zaterdag 25 aug.      Efeziërs 5: 21-33

 
Voor u gelezen: ‘I have a dream'   Rikkert Zuiderveld
I have a dream. Soms heeft een mens een droom,
een droom waarvoor hij wakker dient te blijven
en niet - als in de hof van de olijven -
in slaap te vallen, ergens bij een boom

die kromgegroeid van onrecht, al het lijden
aanschouwde van wie ooit zijn onderdrukt.
Het recht behoort aan hen die zijn mislukt,
verliezers die zachtmoedig blijven strijden,

geweldenaars recht in de ogen kijken,
dwars door hen heen. naar het beloofde land.
Zo ver als blote armen kunnen reiken.

Wie slaapt ziet nooit de tekens aan de wand
die God met zijn gewonde vinger schrijft.
Ik heb een droom. Als je maar wakker blijft.

 
Voor uw agenda:
- Zondag 12 augustus, eredienst in de Bergsingelkerk. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger: Ds. C.Elshout
- Zondag 19 augustus, eredienst in de kapel van de Prinsekerk. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger: Ds. Iet Buijser.

- Zondag 26 augustus, eredienst in de kapel van de Prinsekerk. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger: Ds. A. Schipper.
- Elke Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur Koffie-ochtend in het Achterom.
- Dinsdagmorgen, 7 augustus, Bijbelkring in het Achterom.
- Dinsdagmiddag, 7 en 21 augustus, aanvang 13.00 uur Middagcreatief in het Achterom
- Dinsdagavond, 7 en 21 augustus, aanvang 19.30 uur, Avondcreatief in lokaal 1
- Dinsdagavond, 21 augustus, Voordracht in het Achterom. Aanvang 20.00 uur.
- Elke Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur Open Kapel.
 

Hartelijke groet, Ank Smit
 

terug