Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 22-2018
 
Bij de diensten:
Zondag, 27 mei, is de voorganger Ds. Jan Willem Stam.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.
De organist is Dick Geleijnse. Kosters zijn: Christian van Bochove en Stephanie Hempel.
 
Avond van Vorming & Toerusting:
Woensdag, 30 mei, is de 4e avond over de geboden actueel. Deze avond praten we over ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is’. Gespreksleider: Ds. Iet Buijser.
Aanvang 20.00 uur in de kapel van de Prinsekerk. De kapel is open vanaf 19.30 uur.
 
Maandsluiting in Zorgcentrum Blijdorp:
Op donderdag 31 mei is er in de bibliotheek op de 1e verdieping weer een maandsluiting in Zorgcentrum Blijdorp. Aanvang 14.30 uur.
De voorganger is Ds. Iet Buijser.
 
Extra Kleding- en Boekenmarkt:
Zaterdag, 26 mei, is er weer een extra Kleding- en Boekenmarkt in de kapel van de Prinsekerk.
Er zijn ook weer sieraden te koop.
We zijn open van 10.00-15.00 uur.
In de binnentuin houdt Noorderlicht een verkoop.
We hopen u te mogen ontmoeten.
 
Leesrooster voor de komende week:
Zondag 27 mei   Romeinen 12: 9-21
Maandag 28 mei   Romeinen 13: 1-7
Dinsdag 29 mei   Romeinen 13: 8-14
Woensdag 30 mei   Psalm 11
Donderdag 31 mei   Marcus 2: 1-12
Vrijdag 01 juni   Marcus 2: 13-22
Zaterdag 02 juni   Marcus 2: 23-3: 6
 
Voor u gelezen: ‘In alles bent U bij ons’   Jeanette van Osselen

In alles bent U bij ons
God, trouwe Vader, liefste Moeder,
in alles bent U bij ons,
in bloemen en in vogels,
in mensen hand in hand,
in vlinders, bijen, bomen,
langs blauwe lucht en wolken,
in elke korrel zand.
En alle kleuren om ons heen,
de sterren en de storm,
de vruchten, de seizoenen,
zij komen van Uw hand.
Verwonderd om de verwevenheid
van al het goede, staan wij stil
in dankbaarheid.


Voor uw agenda:
- Zondag 03 juni, eredienst in de kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Iet Buijser
- Maandagmorgen, 10.00-12.00 uur, Open Huis, Koffie-ochtend in een van de lokalen.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur, Prinsekerkkoor in de kapel.
- Dinsdagmiddag, aanvang 13.00 uur, Middagcreatief in een van de lokalen.
- Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur Avondcreatief in lokaal 1.
- Woensdagavond, 30 mei, aanvang 20.00 uur, 4e avond van de cyclus  ‘De geboden actueel’:
‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is’. Gespreksleider: Ds. Iet Buijser.
De Kapel is open vanaf 19.30 uur.
- Donderdagmiddag, 31 mei, aanvang 14.30 uur, Maanduiting in Zorgcentrum Blijdorp.
Voorganger: Ds. Iet Buijser. Plaats: Bibliotheek op de 1e verdieping.
- Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur Open Kapel.
- Zaterdag, 26 mei, 10.00-15.00 uur, Kleding- en Boekenmarkt in de Kapel.
Tevens rommelmarkt van Noorderlicht in de binnentuin.
 
Hartelijke groet, Ank Smit

terug