Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 9 2021

Bij de diensten
Zondag, 28 februari,
is de voorganger ds. Bert Kuipers.
De dienst in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. 
De organist is Marinus Hofman.

Kerkdiensten tijdens de lockdown
De diensten in de kapel gaan door met ten hoogste 15 aanwezigen. Natuurlijk worden de corona-maatregelen daarbij strikt gehandhaafd. Er wordt niet gezongen. En bovendien vragen wij u tijdens de gehele dienst een mondkapje te dragen. 
Wilt u een dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133 of ds. Iet Buijser, telefoon 06 51082874. 
Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. 

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd 
van maandag 22 februari t/m maandag 29 maart 2021

Sinds jaar en dag komen mensen van verschillende kerken in kerken van Rotterdam Noord op maandag in de veertigdagentijd bij elkaar voor een sobere maaltijd van soep en brood.
Ook dit jaar kunnen wij zo de veertigdagentijd beleven, maar wel net even anders:
ieder van ons kan iemand uitnodigen om op maandag te komen eten, soep en brood uiteraard.
Ter afsluiting van de maaltijd bidden we om 19.00 uur in alle huiskamers hetzelfde gebed.
Op deze manier kunnen wij toch met elkaar verbonden zijn en stilstaan bij de veertigdagentijd.

Leuk om te weten is dat via via ook andere gemeenten gehoord hebben van deze maaltijden en mee zijn gaan doen. Daarom worden vanaf nu de gebeden ook op onze Facebook-pagina gepubliceerd.

Iet Buijser
Katinka Broos

Het gebed bij de sobere maaltijd van maandag 1 maart
Goede God,
Wij danken U voor deze maaltijd
De soep, het gezelschap,
Dat er tijd en aandacht is voor elkaar en voor U

Wij danken U dat U aanwezig bent,
Hier, bij de maaltijd, en
In onze tijd van angst voor een virus
In een wereld waarin zoveel verdriet en geweld is.
Wie kunnen wij zijn, wat kunnen wij doen?
Machteloos zijn wij, als U er niet was.

Daarom vragen wij U, om ons te helpen uw barmhartigheid te doen
We bidden voor al die mensen die dorsten naar water,
Mensen die dorsten naar gerechtigheid,
Mensen die dorsten naar liefde
Zoveel mensen hebben dorst, maar kunnen geen bron vinden.

Laat uw water stromen, God,
Open uw bronnen voor dorstige mensen.
Open uw handen om hen te ontvangen.
Open uw hart opdat zij liefde ervaren.
Geef hun mensen, geef ons elkaar 

Amen

Van de Facebook-pagina geplukt, dromen van andere tijden
 

Bijbelkring 9 maart 10.15 uur, skypend
We bespreken de Nieuwe Bijbelse Miniaturen van Carel ter Linden. We gaan verder in het hoofdstuk over Ruth en lezen het naast de bijbeltekst. 
Wilt u meedoen met de Bijbelkring? Mail mij en ik zorg dat u de uitnodiging krijgt om skypend mee te praten. 

Ds. Iet Buijser

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 28 februari   Psalm 99
Maandag 1 maart   2 Petrus 2, 1-10A
Dinsdag 2 maart   2 Petrus 2, 10B-22
Woensdag 3 maart   2 Petrus 3, 1-9    
Donderdag 4 maart   2 Petrus 3, 10-18
Vrijdag 5 maart   Psalm 19
Zaterdag 6 maart   Jozua 1, 1-9

Voor u gelezen: van Phil Bosman
Ik geloof in God,
zoals een blinde gelooft in de zon,
niet omdat hij ze ziet,
maar omdat hij ze voelt.

Hartelijke groet, Ank Smit

   
terug