Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 16-2018
 
Bij de diensten:
Zondag 15 april, is de voorganger Ds. Iet Buijser.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.
We vieren in deze dienst het heilig Avondmaal.
De organist is Jan Hendrik van de Kamp. Kosters zijn: Kees en Carla Pouwer.
 
De geboden actueel:
Woensdag, 18 april, is de 3e avond in de cyclus over de geboden actueel.
Het onderwerp van deze avond: ‘Leg over een ander geen vals getuigenis af’. 
De gespreksavond staat onder leiding van Ds. Iet Buijser.
De avond wordt in de kapel van de Prinsekerk gehouden en begint om 20.00 uur.
 
Leesrooster voor de komende week:
Zondag 15 april   Genesis 4: 1-16
Maandag 16 april   Genesis 4: 17-26
Dinsdag 17 april   Spreuken 24: 1-9
Woensdag 18 april   Spreuken 24: 10-22
Donderdag 19 april   Spreuken 24: 23-34
Vrijdag 20 april   Psalm 10
Zaterdag 21 april   Genesis 5: 1-24
 
Voor u gelezen: ‘Gebed’   Toon Hermans
Zie Zijn Hand in zee en land
en in het jonge groen
weet dat Hij er altijd is
in alles wat wij doen
in het licht of in de duisternis
in alle eeuwigheid
diep in jezelf kom je tot rust
wanneer Zijn Hand je leidt.
 
Voor uw agenda:
- Zondag, 22 april, Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Taco Noorman.
- Maandagmorgen, 10.00-12.00 uur, Open Huis, Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur Prinsekerkkoor in de Kapel.
- Dinsdagmiddag, 13.00-15.00 uur, Middagcreatief in het Achterom.
- Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, Avondcreatief in lokaal 1.
- Woensdagavond, aanvang 20.00 uur, 3e avond over ‘De geboden actueel’, zie boven
- Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur, Open Kapel. 
 
Hartelijke groet, Ank Smit
 

terug