Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 40-2020

Bij de diensten:
Zondag, 27 september,
is de voorganger Ds. Iet Buijser.
De dienst, met een beperkt aantal aangemelde kerkgangers in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. De organist is Dick Geleijnse.

Het bijwonen van de kerkdienst
Wilt u een dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133 of ds. Iet Buijser, telefoon 06 51082874. 

Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. De ingang is uitsluitend via de kapeldeur. We hanteren een strikt corona-protocol, zie één van de vorige weekbrieven.

Film!
Ik had u beloofd om te kijken naar wat wèl mogelijk is in deze tijd waarin we zo terughoudend moeten zijn met onze activiteiten. In de commissie Vorming & Toerusting dachten we ineens aan die film die nog op de plank ligt:
I, Daniël Blake. De film gaat over een 59-jarige meubelmaker die door een hartinfarct arbeidsongeschikt is. Hij moet een uitkering aanvragen en raakt hopeloos verstrikt in alle bureaucratie. Daniël Blake trekt samen op met een jonge vrouw met twee kinderen die in een vergelijkbare situatie leeft.
De film won de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes.

We vertonen deze film in de kapel op woensdag 14 oktober. De kapel is vanaf 19.15 uur open. De film start om 19.30 uur. 
Natuurlijk moet u zich vooraf aanmelden, want we houden het weer op maximaal 15 bezoekers. Maar wanneer meer mensen de film willen zien organiseren we gewoon nog een avond.
Aanmelden kan bij mij, telefoon 06 51082874.

Lectorentraining
Ook dit jaar is er een lectorentraining op woensdag 28 oktober. De lectoren krijgen de uitnodiging thuis, maar wie lector worden wil mag zich bij mij aanmelden. Je bent van harte welkom!

Bijbelkring 6 oktober 10.15 uur, skypend
We ronden die ochtend het boek ‘Het christelijk geloof’ van Aad van Egmond af.
Voor wie mee wil gaan doen met de bijbelkring is 20 oktober een goed instap-moment. We beginnen dan met het bespreken van een nieuw en zeer actueel boekje:
Tom Wright, God en de pandemie.
Van deelnemers wordt gevraagd dit boek zelf te lenen of aan te schaffen (€ 15,- in pocketuitgave, € 10 als e-book).

‘Wat zingen we eigenlijk?’ op onze facebook-pagina
Op zaterdag 26 september verdwijnt het filmpje over lied 948 ‘Als Gij er zijt’. Het is dan inmiddels herfst, de tijd van oogsten. Ook daar zijn natuurlijk liederen over. Lied 712 is vanaf zaterdag te bekijken en te beluisteren. 

Hofvisite
Op vrijdagmiddag bij Tineke Luijten en Iet Buijser, op maandagmiddag bij Lenie van der Vos en Iet van Wijk. Als u zin hebt langs te komen, belt u dan even met één van hen.

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 27 september   Daniël 3: 24-30
Maandag 28 september   Daniël 3: 31-4: 14
Dinsdag 29 september   Daniël 4: 15-24
Woensdag 30 september   Daniël 4: 25-34    
Donderdag 1 oktober   Daniël 5: 1-12
Vrijdag 2 oktober   Daniël 5: 13-6: 1
Zaterdag 3 oktober   Daniël 6: 2-15

Voor u gelezen:  ‘Gewoon je medemens’
Hifdelly Martis  Uit Medemens 2

Ik ben niet dom omdat ik je taal niet spreek.
Ik ben niet minder omdat ik een andere huidskleur heb.
Ik ben niet gevaarlijk omdat ik van een ander land kom.

Ik ben ook een mens met gevoelens.
Ik ben ook een mens met dromen.
Ik heb ook familie die ik moet onderhouden.
Ik streef ook naar een beter bestaan.

Kijk door mijn kleur en mijn nationaliteit.
En zie in: Ik ben gewoon je medemens

Hartelijke groet, Ank Smit


   
terug