Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikan Week 44-2018

Bij de diensten:
Zondag, 28 oktober, is de voorganger Ds. Taco Noorman.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.
De organist is Dick Geleijnse. Kosters zijn: Stephanie Hempel en Tonnie Rijken.

Let op: In de nacht van zaterdag op zondag wordt de wintertijd ingevoerd. De klok gaat dus een uur terug.

Dankdag voor gewas en arbeid op 11 november:
De commissie Bijzondere Diensten herinnert u aan de ‘tientjesenveloppen’ die uitgereikt zijn in de dienst van 18 maart, Biddag voor gewas en arbeid.
We spraken toen af dat u een kort verhaaltje zou schrijven over wat u met dat tientje heeft gedaan.
U mag ook een foto of een tekeningetje insturen. De commissie Bijzondere Diensten zal van uw inzendingen een collage maken. U kunt uw bijdrage uiterlijk tot zondag 28 oktober insturen per e-mail op of persoonlijk afgeven aan een van de commissieleden, bijv. aan Jenny Lausberg, de voorzitter van de commissie.

Prinsekerkkoor:
Het is de bedoeling dat we op kerstavond weer met een gelegenheidskoor zingen.
Heeft u zin om mee te zingen?
We oefenen vanaf 29 oktober elke maandagavond van 19.15-20.00 uur in de Kapel.
Iedereen is van harte welkom!
Het bestuur van het Prinsekerkkoor

Bericht van het college van kerkrentmeeesters:
Geachte dames en heren,
Met ingang van 1 november 2018 veranderen de bankrekeningnummers van de kerkrentmeesters, zowel voor Actie Kerkbalans als voor de collectebonnen.
 
Voor Actie Kerkbalans verandert het bankrekeningnummer van NL84FVLB0699844096 naar NL64RABO0373728166.

Voor de collectebonnen verandert het bankrekeningnummer van NL45FVLB0699745179 naar NL86RABO0373728158.
 
Dit betekent, helaas, dat alle gemeenteleden die gebruik maken van internet bankieren en/of automatische overschrijvingen actie zullen moeten ondernemen om te zorgen dat het geld ook in de toekomst op de juiste bestemming terecht komt.
 
Met vriendelijke groet,
Marco Hoogerbrugge
penningmeester college van kerkrentmeesters

Kerstpakketten voor de Paraplu:
Ook dit jaar wil de diaconie van onze wijkgemeente weer 30 kerstpakketten verzorgen voor bezoekers van de Paraplu.
Helpt u ons ook dit jaar weer mee om de pakketten te vullen?
Gewenste samenstelling:
1. Zak/pak rijst
2. Blik bruine bonen
3. Zak/pak pasta
4. Pak tarwebloem
5. Blik/zak soep
6. Fles zonnebloemolie
7. Fles shampoo
8. Douchegel
9. Pak koffie
10. Pak thee
11. Tandpasta
12. Reep chocolade
13. Pak appelsap/sinaasappelsap
14. Bakje/zakje ongezouten noten
15. Rustieke kaars 
16. Kerstkaart (met geschreven wens).
De mand van de voedselbank is voorlopig hiervoor bestemd. In de Paraplubus kunt u ook een geldelijke bijdrage doen. Ook kunt u uw gift overmaken op IBAN-nummer van de diaconale kas: NL 74 INGB 0004097811. Vermeld erbij dat uw gift bestemd is voor de kerstpakketten van de Paraplu.

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 28 okt.   Openbaring 2: 1-7
Maandag 29 okt.    Openbaring 2: 8-11
Dinsdag 30 okt.   Openbaring 2: 12-17
Woensdag 31 okt.   Openbaring 2: 18-29
Donderdag 1 nov.   Openbaring 3: 1-6
Vrijdag 2 nov.   Openbaring 3: 7-13
Zaterdag 3 nov.   Openbaring 3: 14-22

Voor u gelezen: ”Volken zijn op drift”      uit Medemens
Rechtvaardige God, volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen
en een toekomst voor hun kinderen.
Wij zijn getuige van onrecht
en voelen ons overspoeld en machteloos.
Komend uit een veilig land,
kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en angst.
we bidden voor allen die zoeken
naar een nieuw begin.
Geef ons de moed om niet weg te kijken,
maar onze handen uit te strekken.
Om te delen wat we hebben
met onze naasten in nood.

Voor uw agenda:
- Zondag 4 november, eredienst in de Kapel van de Prinsekerk. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger: Ds. Sally v.d. Graaf-Leentfaar.
- Elke Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur Prinsekerkkoorrepetitie in de Kapel.
Gelegenheidskoorrepetitie van 19.15 – 20.00 uur.
- Dinsdagmiddag, aanvang 13.00 uur Middagcreatief in het Achterom.
- Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur Avondcreatief in lokaal 1.
- Woensdag, Donderdag en Vrijdag, 12.00-14.00 uur Open Kerk
- Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur, Open Kapel

Hartelijke groet, Ank Smit

terug