Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 7, 2018
 
Bij de diensten
Zondag, 11 februari, is de voorganger Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.

De organist is Dick Geleijnse.
Kosters zijn: Benjamin de Mooij en Christian van Bochove.

Emma-Bijbelkring in Zorgcentrum Blijdorp:
Dinsdag, 13 februari, is er Emma-Bijbelkring in Zorgcentrum Blijdorp.
Rond de lijdenstijd staat de profeet Jesaja centraal. In zijn boek staan de zogenaamde knechtsliederen. In de christelijke traditie zijn deze liederen gelezen als voorspellende teksten over Jezus. Gespreksleider: Ds. Iet Buijser.
Aanvang 14.30 uur in de vergaderruimte op de 1e verdieping
 
Open Kapel:
Vrijdag, 9 februari, om 14.00 uur, laat Renate van der Velden een korte film zien over het werk van De Paraplu.
Om 14.30 uur kunt u meedoen met de Rotterdamquiz o.l.v. Seija Schorel.

Het belooft een gezellige middag te worden. Dus loopt u gerust eens binnen.
 
Veertigdagentijd:
14 februari is het aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen.
Wij gaan deze avond met elkaar in gesprek over de betekenis van de lijdenstijd.
Gastspreker is Cocky Fortuin-van der Spek.
De avond begint om 20.00 uur in de Kapel van de Prinsekerk.

 
Leesrooster voor de komende week:
Zondag 11 februari   Joël 1: 15-20
Maandag 12 februari   Joël 2: 1-11
Dinsdag 13 februari   Joël 2: 12-17
Woensdag 14 februari   Psalm 57
Donderdag 15 februari   Jesaja 56: 9-57: 6
Vrijdag 16 februari   Jesaja 57: 7-13
Zaterdag 17 februari   Jesaja 57: 14-21
 
Voor u gelezen: ‘Gebed’   Toon Hermans
Ik sla mijn ogen op naar Hem,
vanwaar wij komen en waarheen wij gaan,
maar kan niet kijken in zijn ogen,
zonder mijn ogen neer te slaan.
Gelukkig staat tussen die Grote God
en zijn ontzaglijk licht,
Zijn Zoon, die met een menselijk gezicht
mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht.


Voor uw agenda:
- Zondag, 18 februari, Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Iet Buijser.
Het Prinsekerkkoor zal medewerking verlenen.
- Elke Maandagmorgen, 10.00-12.00 uur, Koffie-ochtend in het Achterom.

- Maandagavond, 19.15-21.00 uur Prinsekerkkoor in de Kapel.
- Dinsdagmiddag, 14.30 uur, Emma-Bijbelkring in Zorgcentrum Blijdorp.
- Dinsdagavond, aanvang 20.00 uur, Voordracht bij Ellen Visser.
- Woensdagavond, aswoensdag, we gaan met elkaar in gesprek over de lijdenstijd.
Gastspreker: Cocky Fortuin-v.d. Spek. Aanvang 20.00 uur in de Kapel.

- Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur, Open Kapel. Voor programma op 9 februari, zie boven.
         
Hartelijke groet, Ank Smit

terug