Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 48 2020

Bij de diensten:
Zondag, 22 november
, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is de voorganger ds. Iet Buijser.
In deze dienst noemen we de namen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden.
De dienst in de kapel, begint om 10.00 uur en wordt via kerkdienstgemist en via facebook uitgezonden. 
De organist is Jolanda Zwoferink.

Het bijwonen van de kerkdienst
Wilt u een dienst bijwonen, dan moet u zich vooraf aanmelden bij: Henry Visser, telefoon 06 21414133 of ds. Iet Buijser, telefoon 06 51082874. 

Kerkgangers die zich hebben aangemeld zijn vanaf kwart voor tien van harte welkom. De ingang is uitsluitend via de kapeldeur. We hanteren een strikt corona-protocol. In de dienst wordt niet gezongen.

Bijbelkring 8 december 10.15 uur, skypend
Het vijfde en laatste hoofdstuk van het boek van Tom Wright ‘God en de pandemie’ is aan de beurt. Wij gaan nog één keer de schrijver van harte tegenspreken (vermoed ik).
Als u mee wilt doen, meldt mij dat dan even, dan stuur ik u de link naar de skype-bijeenkomst (predikant@prinsekerk.nl).

‘Wat zingen we eigenlijk?’ op onze facebook-pagina
Het lied dat vanaf zaterdag op onze facebook-pagina staat sluit aan bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Lied 775 mondt uit in de hoop en de verwachting dat het licht van Pasen daagt. 

Tot zaterdag is de zegenwens van lied 814 nog te zien.

Vanaf de 1e advent, zondag 29 november, staat het evangelie van Marcus op het rooster
Zoals u ongetwijfeld weet staat ieder kerkelijk jaar één van de eerste drie evangeliën centraal, terwijl het evangelie naar Johannes zo af en toe tussendoor komt. We sluiten komende zondag het ‘Matteüs-jaar’ af en vanaf de eerste advent lezen we vooral in het evangelie naar Marcus. Als je aan het begin van het jaar het hele evangelie achter elkaar leest, dan vallen de kleine teksten die we op zondag lezen gemakkelijker op hun plek. Maar ja, een heel evangelie lezen! Voor hen die daar tegenop zien en alle anderen heb ik een prachtig aanbod. Stuur mij een mailtje en u krijgt het hele Marcus-evangelie als een hoorspel toegestuurd in 16 linkjes, voor ieder hoofdstuk één. Zo kunt u naar believen al dan niet in brokjes het hele evangelie horen in nog geen twee uur. 
Mijn emailadres is bekend, maar voor de zekerheid: predikant@prinsekerk.nl 

Ds. Iet Buijser

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 22 november   Daniël 12, 1-4
Maandag 23 november   Daniël 12, 5-13
Dinsdag 24 november   Psalm 97
Woensdag 25 november   Matteüs 24, 45-25, 13    
Donderdag 26 november   Matteüs 25, 14-30
Vrijdag 27 november   Matteüs 25, 31-46
Zaterdag 28 november   Jesaja 1, 1-9

Voor u gelezen:   ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’
vertaald door Willem Barnard   (lied 726: 1 en 5)

Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.    

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

Hartelijke groet, Ank Smit

  
terug