Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk

Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 42-2018

Bij de diensten:
Zondag, 14 oktober, is de voorganger Ds. Ton Verbeek.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.
De organist is Dick Geleijnse. Kosters zijn: Anja Visser en Cobi Voorvelt.

Dankdag voor gewas en arbeid op 11 november:
De commissie Bijzondere Diensten herinnert u aan de ‘tientjesenveloppen’ die uitgereikt zijn in de dienst van 18 maart, Biddag voor gewas en arbeid.
We spraken toen af dat u een kort verhaaltje zou schrijven over wat u met dat tientje heeft gedaan.
U mag ook een foto of een tekeningetje insturen. De commissie Bijzondere Diensten zal van uw inzendingen een collage maken. U kunt uw bijdrage insturen tot 21 oktober per e-mail op of persoonlijk afgeven aan een van de commissieleden, bijv. aan Jenny Lausberg, de voorzitter van de commissie.

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 14 okt.   Deuteronomium 15: 1-11
Maandag 15 okt.   Deuteronomium 15: 12-23
Dinsdag 16 okt.   Deuteronomium 16: 1-17
Woensdag 17 okt.   Rechters 13: 1-14
Donderdag 18 okt.   Rechters 13: 15-25
Vrijdag 19 okt.   Rechters 14: 1-20
Zaterdag 20 okt.   Rechters 15: 1-20

Voor u gelezen: ”Ik sta voor U in leegte en gemis’’   Lied 942
Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden


Voor uw agenda:
- Zondag 21 oktober, eredienst in de Kapel van de Prinsekerk. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger: Ds. Iet Buijser.
M.m.v. het Prinsekerkkoor.
- Elke Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, aanvang 19.15 uur, Prinsekerkkoorrepetitie in de Kapel.
- Dinsdagmiddag, aanvang 13.00 uur Middagcreatief in het Achterom.
- Woensdag, Donderdag en Vrijdag, 12.00-14.00 uur Open Kerk
- Vrijdagmiddag, 14.00-17.00 uur, Open Kapel

Hartelijke groet, Ank Smit
  

terug