Groet uit de Prinsekerk Groet uit de Prinsekerk
Weekbrief van de wijkgemeente De Prinsekerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad c.q. de predikant. Week 4, 2020

Bij de diensten:
Zondag, 19 januari,
is de voorganger Ds. Iet Buijser.
De dienst begint om 10.00 uur en wordt in de Kapel van de Prinsekerk gehouden.
In deze dienst wordt afscheid genomen van André Visser als ouderling en wordt Sara de Lange herbevestigd als ouderling.
De organist is Jan Hendrik van de Kamp. 
De kosters zijn Kees en Carla Pouwer.

In memoriam
Maandag, 6 januari, is overleden Nel Kranse- van der Vorm in de leeftijd van 104 jaar.
Mevrouw Kranse leefde de laatste maanden van haar leven in een verpleeghuis in Den Haag.
De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op 11 januari op begraafplaats Oud Kralingen.
De voorganger was Ds. Iet Buijser.
Aansluitend vond de begrafenis plaats.

Zaterdag, 11 januari, is plotseling overleden Robbert Maarten Bouter, in de leeftijd van 66 jaar.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zondag, 12 januari, is overleden Nicolaas Adrianus Andressen. Hij was 97 jaar.
De Heer Andressen woonde al geruime tijd in Zorgcentrum Blijdorp.

Wij noemen hun namen met eerbied en gedenken hun leven voor het aangezicht van de Eeuwige, onze God. Hij laat niet los wat zijn hand begon.

Preeknabespreking 
Donderdag, 23 januari,
wordt de preek van zondag 19 januari in het Achterom nabesproken. Aanvang 10.00 uur. Op zondag, 19 januari, is na de dienst een uitdraai van de preek beschikbaar.
Gespreksleider: Ds. Iet Buijser

Ontmoetingsdag in de Kapel van de Prinsekerk
U kunt op woensdag, 29 januari, weer een mooie dag beleven in de Kapel. 
Het thema is het Poerimfeest.
Wie er alvast meer over weten wil moet er het bijbelboek ‘Ester’ maar eens op naslaan. Het is maar een klein boekje. 
Er wordt weer voor een aantrekkelijk programma gezorgd. We beginnen om 11 uur.
Iedereen is welkom. Meldt u zich wel van tevoren aan. Dat kan ook via het e-mailadres van de weekbrief.

Leesrooster voor de komende week:
Zondag 19 jan.   Jesaja 62: 1-12
Maandag 20 jan.   Psalm 96
Dinsdag 21 jan.   Spreuken 1: 1-19
Woensdag 22 jan.   Spreuken 1: 20-33    
Donderdag 23 jan.   Spreuken 2: 1-22
Vrijdag 24 jan.   Matteüs 4: 1-11
Zaterdag 25 jan.   Matteüs 4: 12-25
     
Voor u gelezen:  ‘Die mij door en doorheeft’   Karel Eykman
Ik laat mij niet gauw kennen
want zo ben ik niet.
En wat ik wel ben
gaat niemand wat aan.
Zo iemand ligt mij niet
aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw.
Ik weet niet wie dat zou kunnen zijn.

Maar te weten dat er één is
Die mij door en doorheeft,
die mij door en doorziet,
die mij doorlicht door merg en been,
tot in mijn nieren, tot op het bot,
door mij heen, tot in het hart.
Zo één, wie zou dat kunnen zijn?

Om dan te weten dat er één is
die mij stilletjes uitlacht
als ik stoer doe, als ik opschep.
Die een hand legt op mijn schouder
als ik me opwind, als ik kwaad ben
of bedroefd en dat niet wil laten zien.
Zo één, zou Hij dat kunnen zijn?

Voor uw agenda:
- Zondag, 26 januari,
Eredienst in de kapel van de Prinsekerk.
Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Henk van de Graaf.
- Maandagmorgen, Open Huis, 10.00-12.00 uur.
Koffie-ochtend in het Achterom.
- Maandagavond, 19.15 uur, Prinsekerkkoor in de Kapel
- Dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, Avondcreatief in het Achterom.
- Donderdagmorgen, aanvang 10.00 uur, Preeknabespreking in het Achterom (zie boven).
- Vrijdag, 14.00 -17.00 uur Open Kapel.

Alvast voor uw agenda:
- Woensdag, 29 januari,
aanvang 11.00 uur Ontmoetingsdag in de Kapel.
- Zaterdag, 8 februari, 11.00-15.00 uur, 1e Appelmarkt nieuwe stijl.
    
Hartelijke groet, Ank Smit
   
terug