zo 4 nov 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en uitzwaaien van de Prinse-Kids

Uitzwaailiedje voor de kinderen op de wijs van: altijd is Kortjakje ziek
’s Ochtends vroeg in de kapel, nou dan moet het zondag zijn, dat weet je wel.
Wij gaan samen heel veel zingen, lezen, bidden, van die dingen.
’s Ochtends vroeg in de kapel, bij God thuis gaat het ons wel.

Mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm: 89: 1 en 7
Bemoediging en groet

Samenzang: Lied 975: 1, 2 en 3
Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Leefregel: Matteüs 5:3-10

Samenzang: lied 657

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing (uit de NBV): Handelingen 28:11-16

Samenzang: psalm 138: 2

Schriftlezing (uit de NBV): Romeinen 11:1-15
Aansluitend aan de 2e schriftlezing zingen we (zonder verdere aankondiging) Lied 339f

Samenzang: lied 970
Verkondiging: ‘Wederzijdse bemoediging”
Meditatief orgelspel

Samenzang: lied 974: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden: Dankgebed – voorbeden – stil gebed – ‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven

Slotlied: 969
Zegen
Gemeente: Amen (gezongen)

terug