zo 26 aug 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Schipper
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
 
Intochtspsalm: Psalm 87: 1 en 2
Bemoediging en groet
Psalm 87: 3 en 4
 
Gebed om verootmoediging en leefregel
Zingen Lied 316: 1 en 4
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing Handelingen 8: 26-40
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonder verdere aankondiging:

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
 
Verkondiging
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 834

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied 969
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)
 

terug