zo 5 aug 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Marloes Meijer
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

 
VOORBEREIDING

Woord van welkom
 
Kinderen gaan naar de oppasdienst en worden uitgezwaaid met een liedje op de wijs van ‘alle eendjes zwemmen in het water’:
Elke zondag komen wij hier samen, om voor God te zingen: dank voor alle dingen,
voor de zegen die wij weer ontvingen: dank, God, hartelijk bedankt.
 
Mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
 
Intochtslied 287: 1, 2 en 5
Bemoediging en groet
 
Gebed van toenadering
Gebed om ontferming 
Lofprijzing psalm 117
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
 
Schriftlezing, uitleg en verkondiging
Tijdens de verkondiging horen we:
Job 1: 6-12; Job 38: 1-5; Job 38: 12-13;Job 39; Job 42: 5
 
We zingen lied 920
Vervolg verkondiging
 
We luisteren naar ‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen’, Huub Oosterhuis, Antoine Oomen
Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou lief gekregen.
Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.
 
Naar Augustinus’ ‘Belijdenissen’ (X, 27)

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden
Dankgebed lied 908: 1 en 2
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader, gezamenlijk hardop gebeden
 
We zingen lied 908: 7
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied 425
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)
 

terug