zo 1 jul 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Muziekstuk op de vleugel: Jesu bleibet meine Freude - J.S. Bach
Woord van welkom
 
Kinderen gaan naar de oppasdienst en worden uitgezwaaid met een liedje op de wijs van
‘alle eendjes zwemmen in het water’:
Elke zondag komen wij hier samen,
om voor God te zingen: dank voor alle dingen,
voor de zegen die wij weer ontvingen:
dank, God, hartelijk bedankt.
 
Mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
 
Intochtspsalm Psalm 84: 1, 3 en 6
Bemoediging en groet
 
Gebed van toenadering / lied 418
Gebed om ontferming
na iedere intentie antwoordt het mannenkoor met het zingen van 301h:
 
Glorialied 705, in wisselzang: 1 mannenkoor, 2 allen, 3 mannenkoor, 4 allen
en lied 413
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest, gezongen:
lied 754, in wisselzang: 1 allen, 2 mannenkoor, 3 allen
en lied 362
 
Lezing OT Jesaja 3, 25 – 4, 6
Lied 608, in wisselzang: 1 allen, 2 mannenkoor, 3 allen
en lied 713, in wisselzang: 1 allen, 2 mannenkoor, 3 allen, 4 mannenkoor, 5 allen
 
Lezing NT Marcus 5, 22-43
Lied: U komt de lof toe
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
 
Lied 938
 
Overdenking
Lied 793, in wisselzang: 1 allen, 2 mannenkoor, 3 allen
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
na iedere intentie antwoordt het mannenkoor met het zingen van 368g
 
Slotlied 919
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)
Na het amen zingen we elkaar de zegen toe met lied 416
 

terug