zo 1 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


Zingen vooraf:
Lied 632
Lied 630
Lied 637
 
VOORBEREIDING
 
Woord van welkom
We zwaaien de kinderen uit met een Paasliedje:
 
Wij vieren Pasen, wij vieren Pasen,
Jezus is opgestaan voor jou en mij,
daarom zijn wij blij, altijd leve Hij
 
Mededelingen
Stilte
 
Intochtslied Psalm 139 : 1, 11 en 14
voorafgegaan en gevolgd door antifoon (lied 614) door het koor
 
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan!
allen: Halleluja!
 
Bemoediging en groet
Lied 625, koor 1, gemeente 2 en 3
 
Kyriëgebed
na iedere intentie zingt het koor acclamatie 301 g
 
Loflied 645, in wisselzang met koor (1, 3 en 5 koor, 2, 4 en 6 allen)
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Het koor zingt ‘Le Seigneur est ressuscité’
Le Seigneur est ressuscité ! Alléluja !
Il est vraiment ressuscité ! Alléluja !
Seigneur vivant, il s’est fait voir, Alléluja !
Ainsi la mort est sans pouvoir, Alléluja !
Alléluja ! Alléluja ! Alléluja !

 
Au tombeau pourquoi le chercher? Alléluja !
Vous voyez qu’il n’est pas ici, Alléluja !
En Galilée vous le verrez, Alléluja !
Il vous précède, il l’a promis, Alléluja !

Alléluja ! Alléluja ! Alléluja !

A lui, Seigneur et Dieu vivant, Alléluja !
Nos vies toujours obéiront, Alléluja !
En lui cachées pour quelque temps, Alléluja !
Au jour de gloire elles chanteront, Alléluja !
Alléluja ! Alléluja ! Alléluja !


Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Jesaja 25, 6-9
Lied 775, in wisselzang met koor (1 en 3 koor, 2, 4, 5, 6 en 7 allen)
 
Schriftlezing: Johannes 20, 1-18
Aansluitend aan deze schriftlezing zingen we zonder verder aankondiging Lied 339a: U komt de lof toe
Lied 624
 
Overdenking
Meditatief orgelspel: Partita over Christus is opgestanden – Koos Bons
Lied 636, koor vers 1, gemeente 2 en 3
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
 
Gebeden
Onze Vader gezongen, lied 369b
 
Collecte onder orgelspel (Partita over Christus is opgestanden - Koos Bons)

Slotlied 634
 
WEGZENDING EN ZEGEN
 
Gemeente: Amen

terug