zo 11 mrt 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Marloes Meijer
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


Deze 4e zondag van de veertigdagentijd trekken we met het volk van God door de woestijn. Met Mozes zijn we door de Rietzee gegaan, onderweg vonden we water en kregen we manna. Zojuist zijn we met Jozua door de Jordaan getrokken. Vóór ons ligt het beloofde land. Laten we blij zijn en ons verheugen, deze zondag Laetare.
 
VOORBEREIDING – In de woestijn
Orgelspel: 2 koralen: Wer hat dich so geschlagen  - O Haupt voll Blut und Wunden van J.S. Bach
 
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 122: 1, 2 en 3 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
 
Bemoediging en groet                                                        
Gebed van toenadering en gebed om ontferming 
 
Lofprijzing  151: 1, 2 en 5 ‘ik zing voor de Heer’
 
DIENST VAN HET WOORD – Manna wordt gerstebrood
 
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing (uit de NBV) Jozua 4,19-5,1 en 5,10-12
Lied 836: 1, 2 en 3 ‘O Heer die onze Vader zijt’
 
Schriftlezing (uit de NBV) Johannes 6,4-15
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonder verdere aankondiging Lied 339a
 
Lied 546: 1, 3, 4 en 5 ‘Wees blijde nu in ’t midden van het lijden’
 
Verkondiging
Meditatief orgelspel: Fuga nr 3 van J.K.F. Fischer , overgaand in
Lied 827: 1, 2, 3 en 4 ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’
 
DIENST VAN HET ANTWOORD – Danken en delen
Gebeden, dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel
 
Slotlied ‘De vrede van de aarde en de hemel’, Iona
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou;
De vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou.
Gods vrede groeie in jou.
 
Zegen
Gemeente: Amen (gezongen)

terug