zo 4 mrt 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom
Kinderlied ‘Samen’
Mededelingen
 
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 84 : 1 en 3
 
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering /  lied 277
 
Gebed om ontferming 
Klein gloria 657 : 1 en 4
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT: Exodus 20, 1-17
Lied 316
 
Lezing NT: Johannes 2, 13-22
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonder verdere aankondiging Lied 339 A
Lied 187
 
Overdenking  
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 607
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied 825 : 1, 5 en 8
 
WEGZENDING EN ZEGEN
(gezongen Amen)
 

terug