zo 11 feb 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

VOORBEREIDING
Orgelspel: Fuga 1, 2 en 3 van J.K.F. Fischer
Woord van welkom en mededelingen
 
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtslied: Psalm 108: 1
 
Bemoediging:                      
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand is begonnen.
Groet:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus, door de heilige Geest.
Amen
 
Samenzang: Lied 283: 1, 2, 3 en 5
Gebed van verootmoediging
 
Samenzang: Lied 836: 1 en 2
Genadeverkondiging
Leefregel

 
Samenzang: Lied 103 E (2x) Nederlandse tekst
Prijs de Heer, mijn ziel,
en prijs Gods heilige naam.

Prijs de Heer, mijn ziel,
die u het leven geeft.


DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Leviticus 13: 1-3 en 45 en 46 (lector)
Samenzang: Psalm 86: 1 en 7
 
Schriftlezing: Marcus 1: 40-45 (lector)
Responsie: lied 339a.
Samenzang: Lied 911: 3 en 4
 
Verkondiging  ‘Hij ruilt met ons op vreemde wijs’
Meditatief orgelspel Christ lag in Todesbanden van F.W. Zachau, uitmondend in
Lied 713: 1, 2, 4 en 5
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden, dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied (staande): Lied 791: 1, 3, 4, 6 
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)
 
 

terug