zo 9 aug 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

  
De eredienst is te volgen via facebook (video) of  kerkdienstgemist (alleen audio)

  
 
VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 29 : 1 en 6

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering, lied 906 : 1 en 5 

Gebed om ontferming  
Glorialied 352 : 1, 2, 5 en 7

DIENS VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing OT Jona 2, 2-11
Lied 155 : 1, 2, 3 (het lied wordt eerst voorgespeeld)

Lezing NT Matteüs 14, 22-33
Acclamatie na de lezingen, lied 339f
Lied 918

Overdenking

Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 642 : 1, 2, 3, 4 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Inzameling van de gaven
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL95 INGB 0000 1464 29 
t.n.v. Wijkgemeente De Prinsekerk. De bijdragen worden gelijkelijk verdeeld over de drie collectes.

Slotlied 632

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
gezongen Amen


De schaalcollecte is vanmorgen bestemd voor actie Vangnet
 
 

terug