zo 9 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Dhr. A. van Endhoven
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING
Orgelspel: Wachet auf, ruft uns die Stimme van J.G. Walther
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 25 : 1 en 2
Bemoediging en groet
Lied 283 : 1, 3 en 4
Gebed om ontferming 
Waar we anders gloria zingen zijn we nu enkele ogenblikken stil.


DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
1e Lezing Maleachi 3: 1 t/m 4
Lied 1009: 1 en 3
2e Lezing NT Lucas 3: 1 t/m 6
Acclamatie na de Schriftlezing, lied: 339f
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven;
wij danken U.

Verkondiging
Meditatief orgelspel 6e Noel   Drie delen van C. Balbastre,
overgaand in Lied 439: 1 en 2


DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 462: 1, 2, 3 en 6


WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)
   

terug