zo 15 jul 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

VOORBEREIDING
We oefenen voor de dienst lied 530
Muziekstuk op de vleugel
Woord van welkom en mededelingen
 
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm: Psalm 89: 1 en 7
 
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering / lied 277
 
Gebed om ontferming
Glorialied 654: 1, 2, 4 en 6
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Jesaja 52, 1-6
Lied 215: 1, 2 en 7
 
Lezing NT Marcus 6, 6B-13
Hierna zingen we zonder verdere aankondiging ‘U komt de lof toe’
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
 
Lied 530
 
Overdenking
Meditatief spel op de vleugel, overgaand in:
Lied 802
 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied 816
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Amen (gezongen)

terug