zo 22 apr 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Taco Noorman
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk


VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
 
Intochtspsalm 111: 1 en 4
Bemoediging en groet
 
Intochtspsalm 111: 5 en 6
Gebed van toenadering en gebed om ontferming 
 
Lofprijzing: lied 870: 1, 2, 3, 4 en 5

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Inleiding bij de lezingen
 
Schriftlezing
Leviticus 19: 1 en 2,en
Mattheus 5: 43-48
Lied 657: 1 en 4
 
Schriftlezing Johannes 16: 16-33
Aansluitend zingen we zonder verdere aankondiging lied 339A

Lied 691
 
Verkondiging
Meditatief orgelspel, overgaand in lied 858

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied 650: 1, 2, 3, 4 en 7

WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

terug