zo 16 feb 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 19 : 1, 3 en 5

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering, lied 277

Gebed om ontferming
Glorialied 903 : 1 en 6

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Deuteronomium 30, 15-20
Lied 316

Lezing NT Matteüs 5, 17-26
Acclamatie na de lezingen, lied 339f
Lied 310

Overdenking

Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 992

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden, dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven:

Slotlied 418

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Gemeente: Amen
   

terug