zo 22 sep 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Iet Buijser
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING
Orgelspel: Partita: Jesu, meine freude - Johann Gottfried Walther 1684-1748
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer

Intochtspsalm 121: 1, 2 en 3
voorafgegaan en afgesloten door antifoon 711b

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering, lied 824 (Vroeg ik mijn denken …) 
in wisselzang met koor. Koor 1, 2 en 5; allen 3 en 4
 
Gebed om ontferming
Glorialied 657 : 1 en 4
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing OT Amos 8, 4-7
Lied 925 (Wek mijn zachtheid weer) door de alten en de sopranen

Lezing NT Lucas 16, 1-13
Acclamatie na de lezingen, lied 339f
Lied 1008, Koor (4-stemmig) 1, allen 2 en 3
 
Overdenking

Meditatief orgelspel: Partita: Jesu, meine freude - Johann Gottfried Walther 1684-1748
Lied 992

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden
na iedere intentie: koor lied 368j
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel:
Partita: Jesu, meine freude - Johann Gottfried Walther 1684-1748

DIENST VAN DE TAFEL
lied 400
 
Tafelgebed
lied 404e

De ouderlingen nodigen uit een kring te vormen.

Gezamenlijk bidden van het Onze Vader …
Lied 421

Delen van het brood met de woorden: het lichaam van Christus.
Delen van de wijn met de woorden: de beker van het nieuwe verbond.

Dankgebed

Slotlied 827

WEGZENDING EN ZEGEN
Na de zegen zingt het koor lied 814
 
Orgelspel: 
Partita: Jesu, meine freude - Johann Gottfried Walther 1684-1748
   

terug