zo 15 sep 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Paul van Dijk
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

   
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen

Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtslied 207: 1 en 3 ‘De trouw en goedheid van de Heer’

Bemoediging en groet
Lied 207: 4

Gebed om ontferming
Lied 303: 1, 2 en 3 ‘Zonne en maan’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de bijbel
Lezing OT 1 Koningen 19: 9-16
Lied 912: 1, 2 en 4 ‘Neem mijn leven, laat het Heer’

Lezing NT Lucas 19: 1-10
Aansluitend aan de NT-lezing zingen we zonder verdere aankondiging lied 339f

Overweging
 
Meditatief orgelspel, overgaand in Lied 324: 1, 2 en 3 ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 871: 1, 2 en 3 ‘Jezus zal heersen waar de zon’

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Gemeente: Amen
   

terug