zo 13 jan 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Paul van Dijk
Eredienst in de Kapel van de Prinsekerk

VOORBEREIDING

Orgelspel: J.Pachelbel   Allein zu dir, Herr Jesu Christ.
Woord van welkom en mededelingen
Moment van stilte voor gebed en inkeer
Intochtspsalm 91a: 1 en 2 ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
Bemoediging en groet
Lied 91a: 3
Gebed om ontferming
Glorialied 305: 1, 2, 3 ‘Alle eer en alle glorie’
 
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de bijbel
lezing Jesaja 62: 1-5
Lied 176: 1, 2 en 3 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’
Lezing Johannes 2:1-11
Acclamatie na de lezing, lied 339f
Lied 525:  1 t/m 5 ‘wij willen de bruiloftsgasten zijn’
Preek
 
Meditatief orgelspel:
J.G. Walther   Liebster Jesu,wir sind hier, overgaand in

Lied 791: 1, 2, 3 en 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 362: 1, 2, 3 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’
 
WEGZENDING EN ZEGEN
Amen (gezongen)

terug