Boeken als kapstok Boeken als kapstok

‘Verlangen’ van Bernd Wannenwetsch 

2014, ISBN 978 90 239 2808 9 

Dit is geen gemakkelijk boek. Ik zou het zelfs niet ‘goed leesbaar’ willen noemen, maar de gedachte dat verlangen (het hart) de mens drijft en dat wij het in de kerk vooral hebben over het denken (het hoofd) en het doen (de handen) nodigt uit tot een gesprek. Het zal gaan over het verlangen naar God, naar het goede leven, naar het Koninkrijk en over het verlangen naar de vele concurrenten. Hoe zit het met ons verlangen en hebben wij daar wel of niet invloed op? 
Woensdag 16 januari 2019, vanaf 20.00 uur in de kapel van de Prinsekerk

 

‘Heilige onrust’ van Frits de Lange 

2017, ISBN 978 90 259 0554 5 

Het leven als een pelgrimsreis; het gaat om de ervaring van de reis zelf, niet om de bestemming. Iets ik wil hem God noemen zorgt ervoor dat wij de ene voet voor de andere blijven zetten. 
Woensdag 13 februari 2019, vanaf 20.00 uur in de kapel van de Prinsekerk

 

‘De nacht van de biechtvader’ van Tomás Halík 

2016, ISBN 978 90 239 7066 8 

Het boek is geschreven naar aanleiding van persoonlijke gesprekken die Tomás Halík als priester en biechtvader voerde. De titel is hier de kapstok, want het boek gaat niet zozeer over de biecht, maar over de vraag naar God in tijden van crisis.  

Het gesprek zal gaan over de biecht – het luisteren, het gesprek voor het aangezicht van God – als middel tot bevrijding van schuld
Woensdag 27 maart 2019, vanaf 20.00 uur in de kapel van de Prinsekerk 

 

‘Voor een nieuw begin’ van Maarten den Dulk 

2017, ISBN 978 94 92183 61 3 

Aan de hand van Genesis legt Maarten den Dulk uit dat God de mens steeds opnieuw laat beginnen. De mens wordt uitgenodigd onderscheid te maken, te leren leven, geschiedenis te maken. Het boekje zelf is een prachtig miniatuurtje. Opnieuw beginnen is een mooi gespreksonderwerp als we kort daarvoor Pasen hebben gevierd.  
Woensdag 22 mei 2019, vanaf 20.00 uur in de kapel van de Prinsekerk

 

terug