Preek-nabespreking Preek-nabespreking
door ds. Iet Buijser

Op een aantal momenten in dit seizoen staat een preek-nabespreking gepland. Ik zit met koffie klaar in het Achterom om iedereen te ontvangen die wil napraten over de preek van de daaraan voorafgaande zondag. (Na die dienst is een uitdraai van de preek beschikbaar.)
U bent welkom voor het nabespreken van de preek op:
woensdag 20 februari 2019, 10.00 uur en
woensdag 15 mei 2019, 10.00 uur
terug